Mimo wielu istotnych ról do spełnienia kobieta nie zawsze mogła decydować sama o sobie. Ale nie zawsze również na decyzjach innych wychodziła źle. Egzemplifikację tego stanowi żyjąca w czasach średniowiecza księżniczka Anna Świdnicka (1339-1362), która dzięki dobremu zamążpójściu zmieniła losy nie tylko swoje, ale i Śląska.

Debuted a new take on an increasingly popular footwear style that felt entirely new. The pop star was spotted stepping out in London, and while she kept her ensemble classic.

Load more